Страници

Конкурс на тема „Черно море“

Конкурс на тема „Черно море“

Творческият екип от 8б клас създаде разказа „Зорница над морето“ и участва с него в конкурс на тема „Черно море“ заедно с още 26 ученици от България.

Екипът получи поощрителни награди – енциклопедия, албум и сертификат за участие.

Конкурсът се проведе на 05.06.2014 г. и бе организиран от Международната Природозащитна Организация WWF.