Страници

Дните на Европейския парламент и European Master Class

Дните на Европейския парламент и European Master Class

За поредна година ученици от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ участваха успешно в Дните на Европейския парламент и European Master Class, които се организират от Европейски информационен център Европа Директно – Стара Загора на 4 – 5 ноември 2016 г. Събитието протече в два отделни дни, през които участниците имаха възможност да обогатят своите знания за работата на Европейските институции от лекцията на проф. Ингрид Шикова, да се срещнат със Светослав Малинов депутат в Европейския парламент и да участват в симулация на заседание на Европейския съвет.

Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ бе представена от:

Мария Златанова Златева от ХI а клас, Яница Станиславова Янева от ХI б клас, Томислав Иванов Дзимитров от ХI в клас, Крум Цветанов Марков от ХI г клас, Росана Йорданова Жабова от ХI д клас под ръководството на г-жа Таня Ралева. Учениците влязоха в ролите на премиери на страни, членки на ЕС и от тази си позиция, умело защитаваха официалното становище на представляваната страна относно избора на Великобритания да напусне Европейския съюз.

През вторият ден, състезанието протече под формата на парламентарен дебат на Европейския парламент. Нашите ученици взеха активно участие в дебата, като направиха добре аргументирани изказвания по поставената тема.

За положените усилия и чудесното представяне, получиха високи оценки и награди от организаторите на събитието. Мария Златанова Златева, Крум Цветанов Марков и Томислав Иванов Димитров бяха наградени с посещение на град Букурещ, Румъния през 2017 г. Яница Станиславова Янева и Росана Йорданова Жабова ще посетят гр. София за Деня на Европа през 2017 г.