Страници

Смени

УЧЕБНИ СМЕНИ
От 29.11.2021 г. (понеделник) учебните занятия ще бъдат при следните смени:
I смяна – VIII, IX и X класове
II смяна – XI и XII класове