Страници

Преминаване в ОРЕС

Преминаване в ОРЕС
Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с установеното високо ниво на заболяемост на ученици и учители в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ за периода от 24.01.2022 г. (понеделник) до 28.01.2022 г. (петък) включително учениците от VIII до XII клас преминават в синхронно обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), което включва синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика, както и синхронна текуща обратна връзка за резултатите от обучението, като се отразява присъствието на учениците. Текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване ще се осъществява при синхронно взаимодействие на учителя с учениците от разстояние в електронна среда, индивидуално или в група.

Учебните часове ще бъдат с продължителност от 35 минути при двусменен режим. Учебните занятия ще започват в 07.30 часа – за първа смяна и в 13:30 часа – за втора смяна, и ще се провеждат по следния график:

I смяна
1 ч. – 07.30 ч. – 08.05 ч.
2 ч. – 08.15 ч. – 08.50 ч.
3 ч. – 09.00 ч. – 09.35 ч.
4 ч. – 09.55 ч. – 10.30 ч.
5 ч. – 10.40 ч. – 11.15 ч.
6 ч. – 11.25 ч. – 12.00 ч.
7 ч. – 12.10 ч. – 12.45 ч.

II смяна
1 ч. – 13.30 ч. – 14.05 ч.
2 ч. – 14.15 ч. – 14.50 ч.
3 ч. – 15.00 ч. – 15.35 ч.
4 ч. – 15.55 ч. – 16.30 ч.
5 ч. – 16.40 ч. – 17.15 ч.
6 ч. – 17.25 ч. – 18.00 ч.
7 ч. – 18.10 ч. – 18.45 ч.
Директор: Снежана Танева