Страници

Награждаване на участниците в Проект „Алианс училище-бизнес“

Награждаване на участниците в Проект „Алианс училище-бизнес“
През октомври 2021 година успешно приключи работата ни по проект „Алианс училище-бизнес за дигитална икономика“, резултатите от който са представени и достъпни на сайта на проекта www.sba-project.com.
Госпожа Снежана Танева, директор на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора, връчи грамоти и графични таблети на участниците в проекта за постигнати изключителни резултати:

Ето и отличените ученици:
1. Мария Андреева – 11 В клас
2. Деамира Стефанова – 11 Д клас
3. Дарина Георгиева – 11Д клас
4. Елена Динкинова – 11 Б клас
5. Хрисиа Христова – 11 Б клас
6. Десислава Малешкова – 11 Б клас
7. Андрея Енева – 11 Б клас
8. Виктория Колева – 11 г клас
Награди получиха и участниците във видеото:
  1. Ивайла Георгиева – 11 Б клас
  2. Веселин Ангелов – 11 Г клас