Страници

Дискусия на тема „Предимства и недостатъци за България от приемането ѝ в Еврозоната“

Дискусия на тема „Предимства и недостатъци за България от приемането ѝ в Еврозоната“
На 15.12.2021 година, във връзка със 100-годишнината на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора, се проведе дискусия на тема „Предимства и недостатъци за България от приемането ѝ в Еврозоната“. Водещи на дискусията бяха ученици от 11-б клас, специалност „Банково дело“, а участници ученици от 12 – б клас, специалност „Банково дело“, и от 12 – в клас, специалност „Икономика и мениджмънт“.

Участниците изразиха своята ясна и аргументирана позиция относно влизането на България в Еврозоната и обясниха какви ще бъдат икономическите и социални последици от това!