Страници

Национално състезание по икономикс

Национално състезание по икономикс – София

На 12.02.2022 година в УНСС се проведе Националното състезание по икономикс на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ). В него участваха ученици от 22 училища – Стара Загора, София, Бургас, Варна, Видин, Русе, Плевен, Перник, Пазарджик, Сопот, Казанлък, Пловдив, Благоевград, Петрич, Кърджали, Гоце Делчев, Велинград, Горна Оряховица, Хасково, Сливен. 

Победители са 20 средношколци, от които 4-ма са ученици от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, а именно Явор Димитров и Павела Нанчева от XII в клас, специалност „Икономика и мениджмънт“ и Марина Иванова и Виктория Колева от XII б клас, специалност „Банково дело“. 

Според приетия регламент, на всички тях се признава оценка „Отличен 6,00“ за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство в направление „Икономика“ за учебната 2022/2023 г.


СТАТИЯ В УНСС // 12.02.2022