Страници

Ученическата национална олимпиада по счетоводство - Варна

Ученическата национална олимпиада по счетоводство - Варна
Отлично представяне на учениците от 11а и 12а клас. специалност „Оперативно счетоводство“ на Ученическата национална олимпиада по счетоводство, проведена на 27.11.2021 г. в Икономически университет – Варна. 84 от максималните 100 точки са на Десислава Стоянова – 11а клас. Йоана Моллова 11а клас. Маргарита Карзиванооа – 12а клас и Ренета Петрова – 12а клас. Всички наши ученици имат повече от 50 точки на олимпиадата.

Ние, вашите учители по счетоводство, страшно се радваме и гордеем с успехите ви.

Поздравления, момичета!
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА КАТЕДРА .СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ"
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
Уважаеми настоящи и бъдещи колеги, скъпи приятели и съмишленици,
С огромно удоволствие съобщаваме за успешното приключване на Университетската ученическа национална олимпиада, секция. Счетоводство и одит“. проведена на 27.11 2021 в Икономически университет Варна В олимпиадата по счетоводство участваха представители на 17 гимназии от цяла България, със 248 ученика.

Резултатите от Олимпиадата за участниците от вашата гимназия са както следва:
Име Фамилия Точки
 • Десислава Стоянова 84
 • Йоана Моллова 84
 • Маргарита Караиванова 84
 • Ренета Петрова 84
 • Йоана Овчарова 80
 • Вероника Павлова 77
 • Катерина Канева 73
 • Симона Малчева 73
 • Дилек Исмаил 66
 • Гергана Георгиева 64
 • Стилиана Атанасова 61
 • Доника Атанасова 57
 • Детелина Колева 55
 • Христина Георгиева 55

Изказваме нашата дълбока благодарност за участието, съпричастието и настойчивите усилия по пътя на професионалното усъвършенстване във време на интензивни предизвикателства: пандемия, социална изолация; икономическа турбулентност. масова дигитализация на комуникациите, виртуализация на всички форми на общуване, обучение, работа Изграждане бъдещето на професията минава през създаване на устойчиви, интелигентни, търсещи, амбициозни и упорити, открити към новото, високо етични личности
Скъпи учители, благодарим за това, че сте водачи по този път на най-светлата част от младото поколение
Скъпи ученици, очакваме с нетърпение момента, в който ще ви наречем колеги в най-стария икономически университет в България – Икономически университет – Варна
Пожелаваме ви здраве и несломим дух. усмивки и оптимизъм, професионални и лични успехи!
3 декември 2021 г.
Доц д-р Слави Генов
Р-л катедра „Счетоводна отчетност“ Варна