Страници

Програма, посветена на 100-годишния юбилей на Търговска гимназия

ПРОГРАМА за провеждане на мероприятия във връзка със 100-годишния юбилей на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ в периода 20.04. – 11.05.2022 г.
Дата Начален час Място Мероприятие
20.04.2022 г.
сряда
14:15 ч. Паметник „Бранителите на Стара Загора Засаждане на дръвчета
28.04.2022 г.
10:00 ч. Южно фоайе
Първи етаж
Откриване на изложба на тема: Природните науки във времето
28.04.2022 г.
четвъртък
12:30 ч. Актова зала Обявяване на резултати от конкурс за писане на есе на немски и английски език на тема: „Търговска гимназия - моето училище“
29.04.2022 г.
петък
12:30 ч. Актова зала Отбелязване на „Международен ден на танца“
03.05.2022 г.
вторник
12:00 ч. и 15:00 ч. Каб. 108 Викторина „История на Търговска гимназия“
04.05.2022 г.
сряда
11:45 ч. Каб. 108 Представяне на специалност „Банково дело“
09.05.2022 г. понеделник 18:00 ч. и 19:00 ч. Зала на РБ „Захари Княжески“ Прожекции на филма за Търговска гимназия
11.05.2022 г. сряда 10:30 ч. Втори и Трети етаж Базар на УТФ – МО Икономика и Счетоводство
10:30 ч.
Каб. 108 Кръгла маса: „Счетоводство – минало, настояще, бъдеще“
10:30 ч. Открита спортна площадка Среща Футбол
10:30 ч.
Физкултурен салон Среща Волейбол
10:30 ч. Топла връзка Шахмат
11:00 ч. Каб. 307 Представяне на специалност „Електронна търговия“
11:15 ч. Спортна зала Тенис на маса
11:30 ч. Каб. 108 Състезание „Стани богат“
11:30 ч. Училищен двор Ревю на униформите
12:00 ч. Каб. 308 Представяне на специалност „Търговия на едро и дребно“
12:00 ч.
Открита спортна площадка Подвижни и щафетни игри
12:15 ч. Актова зала Счетоводна викторина
12:30 ч. Училищен двор Награждаване на отличили се ученици
13:00 ч. Каб. 108 Представяне на специалност „Бизнес администрация“
13:00 ч. Каб. 304 Представяне на специалност „Икономика и мениджмънт“