Страници

Промяна в смените

Промяна в смените
Уважаеми ученици и родители,
От 06.06.2022 г. (понеделник) учебните занятия ще се провеждат при следните смени:
  • I смяна – VIII, IX и X клас
  • II смяна – ХI клас