Страници

03.10.2022 г. - неучебен ден

03.10.2022 г. - неучебен ден
Съгласно Заповед №РД09-4657/23.09.2022 г. на Министъра на образованието и науката 03.10.2022 г. се определя за неучебен ден за всички ученици от училищата на територията на страната, в които има изборни секции, разкрити по реда и условията на Изборния кодекс.