Страници

Откриването на учебната 2022/2023 г. и родителска среща

Откриване на учебната 2022/2023 г. и родителска среща
Откриването на учебната 2022/2023 година ще започне в 9:00 часа на 15.09.2022 г. с издигане на националният флаг, под звуците на химна на Република България и посрещане на училищното знаме в двора на училището. Във връзка със спазването на противоепидемиологичните мерки на тържеството ще присъстват само учениците от VIII клас и XII клас. Те трябва да бъдат в двора на гимназията в 8:50 часа, облечени в официално униформено облекло.
За учениците от другите класове учебната година ще бъде открита при спазване на следния график:
1.    Учениците от IX клас , X клас и XI клас да бъдат в двора на гимназията в 11:30 ч.

На 15.09.2022 г. от 18:30 ч. в Teams ще се проведе родителска среща за всички класове. Необходимо е родителите да се включат в събранието с акаунтите на учениците.