Страници

Откриване на учебната 2022/2023 година

Откриване на учебната 2022/2023 година
На 15.09.2022 година бе тържествено открита 101-та учебна година в двора на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски", град Стара Загора. Специални гости на празника бяха госпожа Донка Вътева - секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и господин Никола Чакалов - общински съветник и бивш възпитаник на гимназията.
С цел спазване на противоепидемичните мерки в двора на училището присъстваха само учениците от 8 и 12 клас, които бяха приветствани от г-жа Нели Калнева, заместник-директор по АСД. Беше отслужен тържествен водосвет. Програмата по откриването включваше музикални изпълнения от вокалната група при Търговска гимназия и танц на мажоретния състав. Осмокласниците по стара традиция бяха въведени в гимназията от своите класни ръководители с биене на училищния звънец и преминаване през украсена с цветя арка.