Страници

Представителна изява по проект Еразъм+

Представителна изява по проект Еразъм+
На 13.10.2022 година в зала „Слави Абанозов“ в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора се проведе представителна изява по повод отчитането на резултатите от участие на ученици и учители в два проекта, реализирани в периода от 27.07.2022 до 11.08.2022 в град Брага, Португалия.
Гости на събитието бяха: г-жа Иванка Петкова – експерт по професионална подготовка в РУО, град Стара Загора, г-н Даниел Йорданов – председател на обществения съвет на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, бизнес партньори, с които гимназията си сътрудничи при осъществяване на производствени практики на учениците и провеждане на  Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, Агенцията за регионално икономическо развитие АРИР, Агенцията по заетостта, директорът на Националния статистически институт, представител на Хоризонт Консулт, както и директори, и учители от професионални гимназии  в Стара Загора.
Учениците, участвали в проект „Развитие на професионалните знания и умения в областта на дигиталната икономика” 2020-1-BG01-KA102-078774  в град Брага, Португалия, представиха презентация, чрез която показаха акцентите от своя професионален стаж. Те споделиха своите впечатления и опита, който са натрупали в различните фирми, в които са били разпределени.
През периода 27.07.2022 – 11.08.2022 девет учители начело с госпожа Снежана Танева – директор на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, взимат участие в проекта „Безопасно и Умно“ Safe&Smart, 2020-1-BG01-KA101-078693, като се обучават в три курса: STEAM  в класната стая, Управление на конфликти и Приобщаващо образование. Те запознаха аудиторията с придобитите знания и умения, които ще приложат в своята педагогическа практика, за да повишат качеството на образованието, което предлага училището.
Всички участници, включили се в проектите, получиха сертификати за успешното реализиране на обученията, а на директора – госпожа Снежана Танева, бе връчена и грамота за ефективно и ползотворно сътрудничество.
Двете работни групи изразиха и впечатленията си от посещението на различни културно-исторически паметници в Португалия, които са имали удоволствието да разгледат, благодарение на партньорите по проектите.