Страници

Европейската седмица на професионалните умения

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ В
ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ“ ГР. СТАРА ЗАГОРА
През месец ноември в дните от 14.11.2022 г. до 18.11.2022 г. Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора отбелязва „Европейската седмица на професионалните умения“. Гимназията е първото професионално общинско училище в региона, създадена през 1921 година, тя е сред най-предпочитаните в областта заради престижа, който си е извоювала през годините.

Мотото на училището „Ако успееш тук, ще успееш навсякъде“ е израз на визията за неговото развитие и утвърждаване, на базата на знанието и иновациите, като двигатели на икономиката.

Мисията на училището е свързана с осъществяване на качествена общообразователна и професионална подготовка, осигуряваща пълноценна социална адаптация и конкурентна професионална реализация на международния пазар на труда.

В Търговска гимназия се обучават 550 ученици на възраст от 14 до 19 години в шест икономически специалности и професии с придобиване на трета професионално-квалификационна степен:
  1. Специалност „Оперативно счетоводство“
  2. Специалност „Икономика и мениджмънт“
  3. Специалност „Банково дело“
  4. Специалност „Електронна търговия“
  5. Специалност „Бизнес администрация“
  6. Специалност „Търговия на едро и дребно“

Училището подготвя кадри за обезпечаване нуждите на икономиката в национален и международен план.

Търговска гимназия е отворена към всички новости и добри практики в професионалното образование и обучение.

Представяме Ви презентации за специалностите, по които се обучават учениците в гимназията:
Може да се запознаете и с презентациите за представяне на учебно-тренировъчните предприятия, в които работят учениците от XI-тите класове в часовете по „Учебна практика – Работа в учебно предприятие“:
Благодарим за вниманието!
От ръководството и педагогическия колектив на Търговска гимназия