Страници

Среща с представители на „Кризисен център за жени жертви на насилие и трафик“

Среща с представители на „Кризисен център за жени жертви на насилие и трафик“
На 22.11.22 г. се проведе среща-разговор на Ученическият съвет при Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ гр. Стара Загора с Людмила Трифонова и Соня Пенева представители на „Кризисен център за жени жертви на насилие и трафик“ към Сдружение „Самаряни“ гр. Стара Загора. Поводът на срещата бе отбелязването на „Световния ден против насилието над жени“. Консултантите от организацията разказаха на учениците как е възникнал Кризисният център, неговото развитие във времето и с какъв контингент работи и какви клиенти обслужва. Постави се сериозен акцент на темите за „Насилие“ и „Трафик“, както и ако попаднем в подобна ситуация как да реагираме и да се справим със ситуацията и проблема.

Срещата завърши с разработването на индивидуална практическа задача „Детелина на моите силни качества“ в която всеки от учениците отбеляза своите силни страни и начините си справяне в кризисни ситуации.