Страници

Дистанционно обучение

Дистанционно обучение
Уважаеми ученици и родители,

Учениците от VIII до XII клас от 24.01.2023 г. (вторник) до 27.01.2023 г. (петък) включително  преминават в синхронно обучение от разстояние  в електронна среда, което включва синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика, както и синхронна текуща обратна връзка за резултатите от обучението, като се отразява присъствието на учениците. Текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществява при синхронно взаимодействие на учителя с учениците от разстояние в електронна среда, индивидуално или в група.
Учебните часове ще бъдат с продължителност от 40 минути и обучението ще се осъществява по утвърденото седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2022/2023 година.
Учебните занятия ще започват в 8:00 часа и ще се  провеждат по следния график:

1 ч. - 08:00 - 08:40 ч.
2 ч.-  08:50 - 09:30 ч.
3 ч. - 09:40 - 10:20 ч.
4 ч. - 10:40 - 11:20 ч.
5 ч. - 11:30 - 12:10 ч.
6 ч. - 12:20 - 13:00 ч.
7 ч. - 13:10 - 13:50 ч.

За Директор:
          /Нели Калнева-Митева
съгл. Заповед № РД-18-613/ 17.01.2023 год./