Страници

Стипендии

Стипендии
Условия и ред за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и във връзка с отпускане на стипендии на учениците от дневна форма на обучение за втори срок на учебната 2022/2023 година.

Заповед условия ІІ срок 2022/2023 г.