Страници

Националното състезание по икономикс на АИУБ

Националното състезание по икономикс на АИУБ
На 12.02.2023 година в УНСС се проведе Националното състезание по икономикс на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ). В него участваха повече от 160 ученици от Стара Загора, София, Благоевград, Гоце Делчев, Видин, Пловдив, Казанлък, Хасково, Силистра, Бургас, Варна и Шумен.

Победители са 66 средношколци, от които 3-ма са ученици от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, а именно Дани Урумова  и Лазарина Бончева от XII в клас, специалност „Икономика и мениджмънт“ и Иванина Тодорова от XII б клас, специалност „Банково дело“. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка  „Отличен 6,00“ за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство в направление „Икономика“ за учебната 2023/2024 г.

УНСС :: Изключителен интерес към Националното състезание по икономикс (unwe.bg)