Страници

Родителска среща - ПОКАНА

Родителска среща - ПОКАНА
Уважаеми родители,
На 02.05.2023 г. (вторник) от 17:30 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VIII, IX, X и XI клас.

С УВАЖЕНИЕ:
            СНЕЖАНА ТАНЕВА
            ДИРЕКТОР НА
            ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ”
            ГР. СТАРА ЗАГОРА