Страници

Международeн панаир на тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ „Млад предприемач“ 2023

Международeн панаир на тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ „Млад предприемач“ 2023
Международният панаир на тренировъчните фирми е най-големият годишен форум на Мрежата на българските тренировъчни предприятия и единственото в България състезание по професии с международно участие.
Панаирът на учебно тренировъчните предприятия е международно събитие, което обединява участници от различни държави, работещи в сферата на образованието и обучението на ученици чрез метода на активните тренинги  в реална среда. Учениците създават малки предприятия, в които играят ролята на мениджъри и служители. Те се занимават с различни задачи, свързани с управлението на бизнес организацията - от производство и продажба на продукти  до управление на финансите и маркетинга.
ТФ ФЕСТ е място за обмен на опит и знания между участниците, както и за дискусии и представяне. Това е възможност за учениците  да покажат своите  умения и знания, които са придобили чрез участието си в тренировъчните фирми.
26-ото издание на ТФ ФЕСТ се проведе от 26-28 април 2023 година  в гр. Пловдив. В него участваха 97 учебни предприятия от България, Румъния, Сърбия и Испания. Учениците влязоха в ролите на мениджъри, търговци и администратори и приложиха принципите и похватите на управлението на предприятията  на практика.
Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" бе представена успешно от Учебно предприятие  „Зара Клоутинг“ ООД с предмет на дейност – търговия на едро с облекло и обувки  и  Учебно предприятие „Белла-Августиада“ ООД с предмет на дейност – търговия на дребно с тестени изделия.
В тези учебни предприятия  се обучават ученици  от ХІ-г и ХІ-в класове, специалност  „Електронна търговия” и „Икономика и мениджмънт“, с ръководители г-жа Галина Димитрова и г-жа Пламена Пенева.
Всички представители от Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" работиха в сътрудничество и непринудена младежка атмосфера тези два дни на Панаира и за пореден път доказаха, че са знаещи и можещи млади хора, готови да се справят с всяко предизвикателство.