Страници

Електронен дневник в НЕИСПУО

Електронен дневник в НЕИСПУО
Уважаеми родители,
Може да се регистрирате за ел. дневник в НЕИСПУО на следния адрес: https://neispuo.mon.bg/
Код за регистация може да получите от класния ръководител.
Ръководство за регистриране на родители