Страници

Отчитане резултатите от „Еразъм+“ 2023 г.

ОТЧИТАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТ „НАЙ-ДОБРИТЕ СОЦИАЛНИ МЕДИИ И УЕБ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШАТА КЛАСНА СТАЯ“ – НИЦА, ФРАНЦИЯ, 10-15 ЮЛИ 2023 Г.
На 04.10.2023 г. стартира отчетният период по проект „На-добрите социални медии и уеб решения за Вашата класна стая“ по програма „Еразъм+“, дейност К2; 2021-EM-ERA+-2023-2-BG01-KA122-SCH-000100170-BG/03.
Участниците по проекта – г-жа Снежана Танева – директор на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, г-жа Десислава Яръкова – заместник-директор, г-жа Катя Дойчева – старши учител по немски език, г-жа Златка Тодорова – старши учител по английски език, г-жа Здравка Георгиева – старши учител по английски език, г-н Давид Наков – старши учител по български език и литература и г-жа Златияна Желева – учител по български език и литература представиха пред екипа на Търговска гимназия целите, задачите и постигнатите резултати по проекта.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRSSSgd2ufxCb89GIZyD5NsaKjSylAtQvoyPV2fwCBxQbZUSOyo5ObFAz-oEuuyFEMfCUL97avaVVgY1B2fwh0HEfX42-MBCIsgPTB2b_GWLHW4sajXmMBuxPX-LFcXWqF62S3Wf6go0Uq/h1200/653465.jpg
Целите по проекта са постигнати чрез поставените задачи и тяхното успешно реализиране.
Цели:
  1. Да се придобият специфични знания, умения и компетентности, свързани с информационно-комуникативните технологии – социални медии, блогове и образователни платформи – чрез обучение в интеркултурна среда.
  2. Да се организира учебния процес, включвайки хибридно/смесено обучение (Blended learning) по чужди езици и български език.
Задачи:
  1. Да се използват социални медии в класната стая: да управляват групи, да взаимодействат, общуват и споделят материали с колеги и ученици;
  2. Да се създадат личен блог за преподаване; да обучават своите ученици как да използват блогове за създаване на портфолио и за развиване на автономност при учене;
  3. Да се изгради информираност относно етичните въпроси, свързани със социалните медии и уеб платформите.
Резултати:
  1. Прилагат се социални медии в класната стая чрез управляване на групи, които да взаимодействат, общуват и споделят материали с колеги и ученици;
  2. Участниците имат придобити умения за създаване и използване на образователни блогове;
  3. Участниците са изградили информираност относно етичните въпроси, свързани със социалните медии и уеб платформите.
  4. Придобити са специфични знания, умения и компетентности, свързани с информационно-комуникативните технологии – социални медии, блогове и образователни платформи – чрез обучение в интеркултурна среда.
  5. Придобити са специфични умения за организиране на учебния процес, включвайки хибридно/смесено обучение (Blended learn-ing) по чужди езици и български език.

Чрез задълбочена презентация участниците споделиха своя опит и определиха участието си в проекта като ползотворно, полезно и много интересно.