Страници

Ден на Стара Загора

Ден на Стара Загора
Уважаеми родители и ученици,

На основание чл.259, ал.1 и чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед № 10-00-1910/25.09.2023 г. на Кмета на Община Стара Загора, във връзка с отбелязване на 5 октомври – Ден на Стара Загора, определям:

1. Четвъртък, 05.10.2023 г. за неучебен ден за учениците на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ - Стара Загора
2. Учебните занятия се възобновяват на 06.10.2023 г., по утвърденото седмичното разписание за I учебен срок на учебната 2023/2024 г.

Директор:
                /Снежана Танева/