Страници

Есенна ваканция

Есенна ваканция
Уважаеми  ученици и учители,
Съгласно Заповед № РД 09-2047/28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката, дните от 28.10.2023 г. (събота) до 01.11.2023 г. (сряда) включително, са обявени за есенна ваканция.
Учебните занятия ще се възобновят на 02.11.2023 г. (четвъртък) по утвърденото седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2023/2024 година.

На 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители. За първи път празникът  се чества през 1909 година в Пловдив. Той е посветен на делото на българските просветители, книжовниците, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията, нейния морал, националното ни  самосъзнание!
Сред имената на най-почитаните народни будители са Свети Иван Рилски, Владислав Граматик, Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Васил Левски, Христо Ботев, Хаджи Димитър, Иван Вазов, Любен Каравелов, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги С. Раковски, Стефан Караджа, Добри Чинтулов и още стотици радетели за българско самосъзнание.
В навечерието на Деня на народните будители Ви честитя празника и пожелавам на всички   приятни ваканционни дни!         
                                       
Директор:…………………..
                 / Снежана Танева /