Страници

Младежко списание „Поколение Z“

Младежко списание „Поколение Z“
Проект „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“
На 27.10.2023 г. в зала „Слави Абанозов“ на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора се проведе представителна изява по проект BGLD-1.003-0003 „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на МОН.

През месец февруари 2023 г. Ваня Христова – училищен психолог на гимназията и Боряна Колева – старши учител по история и цивилизации посетиха информационна среща в Международния младежки център, където се запознаха с условията за кандидатстване на младежите по проекта. Възможни инициативи бяха обсъдени в Ученическия съвет на Търговска гимназия и съвместно с клубовете по интереси.

В центъра на реализирания проект бе идеята да се създаде книжно списание, посветено на поколението Z (родените след 1995 г.) по иновативен начин, който да привлече младите да четат с интерес. За целта 9 ученици от гимназията, под ръководството на г-н Владимир Илиев, старши учител по информационни технологии, подготвиха разнообразни и любопитни материали на достъпен до младото поколение език, близък като теми и като изразни средства. Учениците представиха своите статии, фотографии и рисунки, като включиха театрални похвати и игри с публиката, които допринесоха за доброто настроение на гостите.

Списание „Поколение Z“ е успешен проект показващ, че предаването на знание може да бъде все така любопитно и интригуващо и в наши дни, когато за целта са използвани съвременните информационни технологии и са вложени любов и внимание. Проектът може да се похвали и с още едно постижение – специално за страниците на изданието бе организирана благотворителна кампания, посветена на изчезнал в пределите на България вид сокол – белошипата ветрушка. Видът се размножава и възстановява в Спасителен център за диви животни – Стара Загора, където бяха дарени събраните средства от ученици и учители.

Екипът от ученици, съставил изданието, издава и училищното списание „Хермес“, отличено като най-доброто издание в България и в двата журналистически конкурса от Националния календар за изяви по интереси на МОН. Зад успеха на списание „Поколение Z“ стоят любознателни и умни тийнейджъри, които съумяха да представят темите, които вълнуват техните връстници и ги обединят в едно богато илюстрирано луксозно издание. Списание „Поколение Z“ е достъпно и онлайн в уебсайта на Търговската гимназия: www.tgstz.bg/p/genz.html

На 27 октомври се проведе представителна изява по проекта. Събитието откри г-жа Снежана Танева – директор на Търговска гимназия, която сподели опита от работата по Проекта.

Гости на събитието бяха представители на Община Стара Загора, Международен младежки център, Превантивно информационен център по зависимости, Център за подкрепа за личностно развитие Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, директори на професионални гимназии от Стара Загора и учители.

В края на представителната изява бяха споделени позитивни емоции и отзиви от крайния продукт и артистичния подход за презентирането му. Станимира Димитрова – началник отдел „Образование“ на Община Стара Загора, изрази своите добри впечатления по работата и реализацията на списанието. Милка Колдамова, старши експерт към Международен младежки център, покани младите творци да представят своя проект и сред ученици, приели журналистиката като свое бъдеще поприще.