Страници

Педагогическо обучение

Педагогическо обучение
Във връзка с повишаване квалификация на педагогическите специалисти в периода 16-18.11.2023 г. се проведе специализирано обучение с продължителност 32 академични часа на тема „Киберпрестъпление, наркопрестъпление и трафик на деца“, за което са присъдени два квалификационни кредита.