Страници

Стажантска програма EXPLORER

Стажантска програма EXPLORER
Институтът за научни изследвания в областта на компютърните науки (INSAIT) обявява стажантска програма EXPLORER (Excellence Program in technoLOgy and REseaRch), насочена към бъдещи бакалаври със силен интерес към информатиката, изкуствения интелект и дълбоките технологии.

Чрез нея ще бъде осигурена подкрепа български таланти в областта на математиката и информатиката да се развиват и да постигат резултати на световно ниво в страната ни.

Повече информация за програмата, сроковете за кандидатстване и изискванията към учениците може да се намери на следния адрес: https://insait.ai/explorer