Страници

IX Национално състезание по икономикс

IX Национално състезание по икономикс
На 10.02.2024 година в УНСС проведе IX Национално състезание по икономикс на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ). В него участваха рекорден брой ученици – над 260 състезатели от професионални гимназии от цялата страна.
С най-голям брой точки от всички участници е Стилян Стоянов, ученик в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, XII-а клас, специалност „Оперативно счетоводство“. Останалите победители  от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ са:
  • Рая Кемалова  и  Габриела Стоянова от XII-а клас, специалност „Оперативно счетоводство“;
  • Велизара Кьосева, Габриела Светомирова  и Николай Димитров от XII-б клас, специалност „Банково дело“;
  • Георги Каравасилев, Деница Кирова, Росица Иванова и Симона Икимджиева от XII-в клас, специалност „Икономика и мениджмънт“.
Според приетия регламент на всички тях се признава оценка „Отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство в направление „Икономика“ за  учебната 2024/2025 г.
УНСС :: УНСС проведе при огромен интерес Националното състезание по икономикс на Асоциацията на икономическите училища в България // 10.02.2024 г.