Страници

Баба Марта

Баба Марта
На 01.03.24 г. представителите на Ученическият съвет към Търговска гимназия  „Княз Симеон Търновски“ спазиха утвърдената вече традиция да поздравят и закичат с мартеници своите преподаватели и екипа на училището. За да продължат традицията и да вложат иноваторство в нея учениците Елица Василева 11а клас, Даная Стоянова 9г клас, Гергана Жабова 9в клас, Силвия Неделчева 9в клас, Нефизе Мехмед 8б клас, Николета Димитрова 8а клас, Диана Колева 8г клас и Денислав Колев 9а клас поздравиха педагогическия съвет с лично написано послание за настъпващата пролет и мартеницата, като символ на българската идентичност и пожелаха здраве и благоденствие на екипа на училището.