Страници

Пролетна ваканция

Пролетна ваканция
Съгласно Заповед № РД 09-2047/28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката за пролетна ваканция са обявени:
  • дните от 05.04.2024 г. (петък) до 07.04.2024 г. (неделя) за учениците от ХІІ клас
  • дните от 30.03.2024 г. (събота) до 07.04.2024 г. (неделя) за учениците от VIII до XI клас
Учебните занятия ще се възобновят на 08.04.2024 г. (понеделник) по утвърденото седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2023/2024 година.

Пожелавам на всички приятна ваканция!

Директор:
/ Снежана Танева /