Страници

Националeн ученически конкурс „Наследник съм на.....“

Националeн ученически конкурс „Наследник съм на.....“
Ученичката Стелияна Кайрякова от Х „а“ клас заслужи трето място на Националния ученически конкурс „ Наследник съм на.....“
Конкурсът е част от националните чествания на 110 години от Балканските войни. Организира се от Министерството на отбраната и Централното военно окръжие съвместно с Министерството на образованието и науката, РУО и съюза на ветераните от войните на България.
Стелияна сподели, че се радва за възможността да разкаже за прадядо си Диньо Кайряков, сражавал се в Балканската война при Курт кале (дн. Турция), в изпълнение на задача на 30-ти Шейновски полк.