Страници

Летни образователни школи „Миню Балкански“

Летни образователни школи „Миню Балкански“
Летни образователни школи, организирани от фондация „Миню Балкански“ с. Оряховица, област Стара Загора, създадени по инициатива и съдействието на проф. Минко Балкански.
Сайта на фондацията: https://www.balkanski-foundation.org/summer-schools/