Страници

Заповед за неучебен ден

Заповед за неучебен ден
За неучебен ден за учениците на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ се определя 02.05.2024 г. (четвъртък).
Учебните занятия се възобновяват на 07.05.2024 г., по утвърденото седмичното разписание за II учебен срок на учебната 2023/2024 г.

Директор:
                /Снежана Танева/