Страници

Участие в Национална конференция по Предприемачество

Участие в Национална конференция по Предприемачество
От 18 до 20 април 2024 год. в гр. Сливен се проведе НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА МЛАДИТЕ ХОРА- ВЪЗМОЖНОСТИ И МЕЧТИ по инициатива на СОНИК СТАРТ и Професионална гимназия по икономика „Професор д-р Димитър Табаков“ - Сливен. Научната конференция има за цел да насърчи младежкото предприемачество, креативното мислене, иновациите и изборите пред които са изправени младите хора.
На конференцията бяха представени 27 бизнес идеи, разработени от ученици от гимназиални класове от различни краища на страната. В научната конференция взеха участие Калояна Андреева, Деница Димитрова и Дарин Шаренков - ученици от 10в клас спец. “Икономика и мениджмънт“, които под ръководството на своите ментори г-жа Галина Димитрова и г-жа Таня Ралева, разработиха и представиха две бизнес идеи- Подвижна ветеринарна клиника и Отдаване на велосипеди под наем в гр. Стара Загора.
Бизнес идеите бяха разработени под формата на доклад, който ще бъде публикуван в Сборник доклади от Националната научна конференция ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА МЛАДИТЕ ХОРА – ВЪЗМОЖНОСТИ И МЕЧТИ 18-20.04.2024г., Сливен.
Представените бизнес идеи бяха много добре аргументирани с необходимите маркетингови проучвания, финансови разчети и социална насоченост на дейностите. Екипът от Дарин, Калояна и Деница убедително презентира своите бизнес проекти пред  менторите на събитието-проф. Спартак Керемедчиев от БАН, проф. дгн инж. Димитър Синьовски от МГУ, доц. Офелия Кънева от ВСУ и инж. Румен Стоилов и всички гости и участници.
Представянето на учениците от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ впечатли присъстващите ментори с убедителната защита, икономическата компетентност по темите и не на последно място с интересните и полезни за обществото бизнес идеи, които биха разрешили някои от проблемите на гражданите  на  гр. Стара Загора.