Страници

Интердисциплинарен урок „Основанията и причините за възникването на един основен закон?“

Интердисциплинарен урок на тема:
„Основанията и причините за възникването на един основен закон?“
По повод 16.04 – Денят на българската конституция, в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора, се проведе интердисциплинарен урок на тема: „Основанията  и причините за възникването на един основен закон?“
Урокът се проведе с учениците от 9в, специалност „Икономика и мениджмънт“ с класен ръководител Тонка Димитрова и учениците от 10в специалност „Икономика и мениджмънт“ с кл. р-л Боряна Колева, и в присъствието на г-жа Танева – директор на ТГ „Княз Симеон Търновски“, г-жа Яръкова – заместник-директор по учебна дейност, г-жа Христова - заместник-директор по учебна дейност, г-жа Калнева – заместник-директор по административно-стопанската дейност и преподаватели от училището.
Учениците работиха съвместно по темата в две направления: едното е свързано с философската гледна точка, и по-конкретно моралната страна на законите, а другото – с историческите събития, обуславящи нуждата от законите като цяло. Детайлно бе  представена  първата българска конституция – Търновската, като за целта учениците разгледаха и обсъдиха текстове от нея  и пресъздадоха дебатите от Учредителното народно събрание, състояло се във Велико Търново на 10 февруари 1879 г.
За учениците урокът беше ползотворен и интересен.