Страници

Ден на отворените врати

Ден на отворените врати
УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСТНИЦИ,

Ръководството на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора има удоволствието да покани Вас и вашите родители на посетите Денят на отворените врати на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора на 31.05.2024 г. /петък/ от 14:30 до 16:00 часа.
Денят на отворените врати има за цел да предостави информация относно специалностите и професиите, изучавани в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора и последващата реализация на завършващите образованието си ученици.

Подготвена е програма, която включва:
  • представяне на специалностите и професиите, по които ще се обучават учениците в училището през учебната 2024/2025 година;
  • разглеждане на материалната база на гимназията;
  • получаване на информация за извънкласните занимания на учениците;
  • среща с педагогическите специалисти и ученици на гимназията.
Нашата покана е насочена към Вас, учениците завършващи VІІ клас през учебната 2023/2024 г. и Вашите родители, на които предстои важен, отговорен и информиран избор за бъдещата професионална и личностна реализация.


С УВАЖЕНИЕ:
    СНЕЖАНА ТАНЕВА
    ДИРЕКТОР НА
    ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ
    „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ”
    ГР. СТАРА ЗАГОРА