Страници

Конкурс „Млад еколог“

Конкурс „Млад еколог“
На 8 май 2024 г. в Зала 1 на Община Стара Загора се проведе защита на проектите участвали в конкурса „Млад еколог“. Нели Георгиева и Мария Колева от 11 б клас, с ръководител Владимир Илиев, старши учител по ИТ, представиха Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ град Стара Загора с два проекта на екологична тематика, всеки от които защитиха в 10-минутно изложение. Учениците получиха грамоти, подписани от кмета на община Стара Загора г-н Живко Тодоров.
Журито бе с председател зам.-кмета Радостин Танев, а в състава му влязоха още Пламен Йорданов, началник на отдел „Екология, озеленяване и гори“, Ваня Тошева, старши експерт в отдел „Образование и младежки дейности“, Никола Кирилов, кмет на Млада Загора и Михаил Хаддасин от Младежкия общински съвет. Проектите на младите хора изслуша с интерес и общественият посредник на Стара Загора Иванка Сотирова.
Организатори на конкурса са Младежки общински съвет (МОС), с подкрепата на Община Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора. Сред организаторите на събитието бяха и ученици на Търговската гимназия – Деница Димитрова – заместник-председател на Младежки общински съвет Стара Загора и председател на постоянна комисия „Благотворителност и работа с партньори“ и Ема Станчева – председател на Младежки общински съвет Стара Загора.