Страници

Представителна изява на Клуб „Креативни и предприемчиви“

Представителна изява на Клуб „Креативни и предприемчиви“
На 25. юни 2024 г. учениците от групата по интереси „Креативни и предприемчиви“ с ръководител г-жа Таня Ралева, представиха дейността си през изминалата учебна година с интересна и образователна програма, включваща няколко презентации и забавна викторина.
Гостите на събитието бяха посрещнати освен с „добре дошли“ и с ръчно изработени рекламни материали на участници от клуб „Креативни и предприемчиви“.
Програмата  на клуба започна с презентация за дейностите, срещите и участията на учениците през изминалата учебна година и продължи с представянето на бизнес идеи.
Дария Ганева ученичка от 8 В клас представи своята креативна бизнес идея за „Ръчно изработени подаръци“, а бизнес идеята за „Създаване на еко Кафе-Клуб“, която е съвместна разработка от Даниела Атанасова от 11Б клас и Рая Томова от 8А клас беше представена от Снежана Петкова от 8В клас.
Образователната викторина на тема „Кръгова икономика и знаем ли как да опазваме околната среда“ провокира гостите на събитието да покажат и разширят своите знания за екологично поведение, за което получиха много поощрителни награди.