Страници

Посещение на Британския посланик

Посещение на Британския посланик

На 05.02.2009 г. гост на Търговската гимназия бе Британският заместник-посланик Ник Лийк. Той се срещна с ученици от 11-те класове и обясни важността на проекта ”Изменение на климата и бизнес стратегии”.

Заедно с ученици той проследи филма „Болната планета“, в който се разказва за последствията от промените в климата. След прожекцията учениците задаваха въпроси на госта и разговаряха с него на английски език. Изменението на климата започна да оказва влияние на ключови области от нашата политика и икономика. Бъдещето на глобалната икономика е на нисковъглеродния растеж. Това се постига само след сътрудничество между правителствата, бизнеса и обществото", каза Ник Лийк.

Заместник-посланикът на Великобритания у нас Ник Лийк бе на посещение в Стара Загора по повод на стартиралия през октомври проект ”Изменение на климата и бизнес стратегии”. Проектът е финансиран от Посолството на Великобритания и е ориентиран към намаляване емисиите на вредните газове. Проектът се реализира от Екофиз България, в сътрудничеството на Българската стопанска камара и Ютилитис Сървисис.