Страници

ТФ ФЕСТ 2009

ТФ ФЕСТ 2009
На 11 и 12 април 2009 г. в град Пловдив се проведе XII Панаир на тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ. В мероприятието участваха 102 Учебно-тренировъчни фирми от България, Румъния, Черна гора и Македония. От нашата страна участваха фирми от следните градове: Стара Загора, Варна, Монтана, София, Бургас, Гоце Делчев, Червен бряг, Силистра, Велико Търново, Пловдив, Петрич, Сопот, Нова Загора, Якоруда, Свищов, Видин, Павликени, Ботевград, Благоевград, Русе, Попово и Горна Оряховица.

От Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ в панаира участие взеха 2 фирми – от 11 в клас – УТФ „Офис лукс“ ООД и УТФ „Марс ”ООД с ръководител Десислава Яръкова.

От всяка фирма в панаира участваха по трима ученика. От УТФ „Офис лукс“ ООД с предмет на дейност търговия с офис обзавеждане и консумативи присъстваха Виктория Тенева, Владимира Иванова и Дарина Стоянова. А от УТФ „Марс“ООД участваха учениците Радина Колева, Кремена Йорданова и Станислав Василев. Учениците от класа подготвиха рекламните материали и оформлението на щановете в часовете за подготовка на панаира.

Определените за участници в панаира ученици под ръководството на г-ца Яръкова отпътуваха за град Пловдив на 10 април. Същият ден те регистрираха фирмите за участие и подготвиха рекламните щандове. Учениците се записаха за участие във всички конкурси. Те представиха комплекти с рекламни материали, каталози и панаирна оферта на журито. Всяка от фирмите беше подготвила свое фирмено облекло. Щандовете бяха отлично подредени и подготвени.

Учениците от УТФ ”Офис лукс“ ООД бяха оформили своя щанд като съвременен офис, с акцент към актуалният лилав цвят.

Учениците от УТФ „Марс“ ООД бяха оформили щанда си като съвременен шоу-рум, в който се прожектираше с муптимедиен проектор презентация за училището ни и каталога на фирмата. На щанда бяха обособени кътове за вписване на впечатления и за вписване на бизнес партньорите, с които се сключваха сделки в дните на панаира.

На щандовете и на двете фирми имаше поставени фризове на фирмите с техните наименования и на училището. Пред двата панаирни дни учениците сключваха сделки и рамкови договори с останалите УТФ. Нашите ученици оказваха съдействие на другите участници в панаира, като им разясняваха процедурата по разплащанията и взаимоотношенията с обслужващите банки.

И на двете ни фирми бяха дадени сертификати за участие във мероприятието.