Страници

Конкурс „Млад икономист“

Конкурс „Млад икономист“

През 2012 година за пореден път Съюзът на икономистите в България организира конкурс „Млад икономист“ на тема „Държава, данъци и тяхната взаимна връзка и обусловеност“. Учениците от 10 и 11 клас разработиха 9 доклада / индивидуални и екипни /, за което 9 участници получиха грамоти за успешно представяне и предметни награди, а Галина Ташева и Илон Петрова от 11 г кл. спечелиха III награда.

Всички ученици, под ръководството на г-жа Галина Димитрова, присъстваха на връчването на наградите, което се състоя на 12.06.2012 г. / Професионалният празник на икономистите / в Националния дом на науката и техниката гр. София. Тържеството започна с празнично слово на Председателя на УС на СИБ проф. д-р Делчо Порязов, официално връчване на наградите на победителите в конкурса и завърши с коктейл, на който младите икономисти имаха възможност да разговарят и обменят опит.