Страници

Обучение на млади обучители

Обучение на млади обучители

От 18.10.2012 до 21.10.2012 г. сдружение Център за приобщаващо образование организира обучение ,,Връстници обучават връстници” по теми за правата на човека – гимназиален етап. Обучението е по проект ,,Да научим! Въвеждане на принципите на обучението за развитие в българското образование” с финансовата подкрепа на Европейската комисия. На обучението, което се проведе в парк Лозен, София взеха участие ученици от училищата – партньори от София, Стара Загора, Благоевград и Ихтиман. Търговска гимназия ,,Княз Симеон Търновски” беше представена от Диана Атанасова Кирова от 11а клас, Джулия Генкова Генчева от 11б клас и г-жа Нели Иванова – учител по Основи на правото. Методологията „Връстници обучават връстници“ е доказано ефективен метод на обучение, при който децата по–лесно и на достъпен език поднасят знания на своите съученици. В тази връзка Диана и Джулия ще представят наученото пред своите съученици в часа на класа на 13.11.2012 година и на 20.11.2012 година. Те ще представят онова, което те смятат, че е важно техните връстници да знаят от сферата на правата на децата.