Страници

Първи учебен ден 2012/2013 година

ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН 2012/2013 ГОДИНА
17 септември 2012 година …В дъждовното утро за 91 път Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, Стара Загора отваря врати, за да посрещне своите възпитаници. Гости на тържеството са: г-н Иван Колев, депутат, бивш ученик в гимназията, г-жа Татяна Димитрова – началник на РИО на МОМН, Стара Загора, г-жа Д.Джигова – председател на Училищното настоятелство, г-жа Стефанка Златева и г-н Стоян Стоянов – бивши директори на гимназията, бизнес партньори, родители, бивши ученици. Приветствено слово произнася Директорът – г-жа Снежана Танева, пожелания за новата учебна година поднася г-н Колев, прочетени са поздравителни адреси от Министъра на МОМН, началника на РИО на МОМН, Кмета на Община Стара Загора. От името на новоприетите осмокласници споделя очакванията си Марио Недев - ученик, приет с най-висок бал.
Следва кратка музикална програма с участието на ученици от гимназията. По стар български обичай Директорът посреща осмокласниците с пожелание да им върви „по вода”! В класните стаи влиза поредният випуск на Търговската гимназия.
Учебната година започва!