Страници

Успехът на Биляна Георгиева Господинова, спечелила стипендията „Атанас Буров“

Успехът на Биляна Георгиева Господинова, спечелила стипендията „Атанас Буров“

Ученичката е в ХII а клас, специалност „Оперативно счетоводство“. Нейните мотиви за кандидатстването за стипендията са свързани със стремежа за задълбочено обучение и професионална насоченост. Още в ХI клас тя участва в много състезания, олимпиади и проекти, което е стимул за решението и да придобие стипендията.

На първия етап от конкурса Биляна участва с ученици от цяла България, изпратили своите мотивационни писма и формуляри за участия в състезания и награди. Допусната е до втори етап на 31.10.2013 г., заедно с още 28 кандидати, получили най-много точки на тези документи. В София участва в дискусия на тема „Излиза ли България от икономическата криза?“, на която се обсъждат въпроси, свързани с икономиката на страната. Участниците споделят и своите намерения за по-нататъшно развитие в живота – всичко това се протколира от комисия, която представя резултатите на Общото събрание на фондацията.

На 15.11.2013 г. се обявяват спечелилите стипендията – те са 15 човека от цяла България, сред които е и нашата Биляна Господинова! Да ѝ пожелаем успехи от сърце и във всички нейни по-нататъшни начинания!