Страници

Клуб „Бизнес протокол и етикет“

Клуб „Бизнес протокол и етикет“

 УСПЕХ->Клуб „Бизнес протокол и етикет“

ЦЕЛИ:

  •        Да развиват патриотичното и глобално комуникиране.
  •        Да умеят да общуват помежду си.
  •        Да развият добро възпитание, култура на поведение, умения да откриват проблемите.
  •        Да формират лично аргументирано мнение.
  •        Да умеят да изработват презентации.
  •        Да спазват бизнес протокола и етикета.
  •        Да създадем авторитет и да го запазим, така че да стане печеливш в света на бизнеса.
  •        Овладяване на бизнес протокол и етикет в личен и професионален план.


На 17.ХІІ.2013 г. клуб „Бизнес протокол и етикет“ към проект УСПЕХ, проведе представителна изява на тема „Български традиции и обичаи – Бъдни вечер, Коледа и Нова година“ в кабинет 108.

Гости на представителната изява бяха г-н В. Йотов – старши експерт по природни науки и екология към РИО-Стара Загора и г-жа Снежана. Танева – директор на ТГ „Княз Симеон Търновски“. Присъстваха още учениците от 9-в клас и 10-г клас с техните класни ръководители г-жа Т. Димова и г-жа С. Петрова. Присъстващите гости на представителната изява на клуб „Бизнес протокол и етикет“ бяха поздравени от г-жа Иванка Стоянова – ръководител на клуба.

Всички ученици от клуб „Бизнес протокол и етикет“ участваха активно в подготовката, организацията и провеждането на представителната изява: водеща на изявата беше Марианджела Ангелова. Симона Северинова Димитрова изпълнява ролята на Снежанка, а Жулиен Светлозаров Господинов – на Дядо Коледа, на които всички присъстващи много се радваха. Габриела Стойчева Славова – ученичка от 8-б клас и Габриела Констанинова Петкова, Ивелина Колева Рачева, Силвия Иванова Николова – ученички от 10-г клас и други – участваха в подготовката и провеждането на Коледен коктейл. Ученичките от 10-б клас Десислава Петева Колева, Иванина Маринова Маринова, Кремена Николаева Колева и ученичките от 10-г клас разработиха и представиха презентация на тема „Български традиции и обичаи – Бъдни вечер, Коледа и Нова година“ като направиха сравнение как се празнуват тези празници у нас и по света; по предложение на ученичките от 10-б клас – Десислава, Иванина и Кремена беше изработено Колелото на късмета. Дина Иванова Йовчева – ученичка от 8-в клас и Ренета Иванова Панайотова – ученичка от 10-г клас представиха традициите и обичаите за Бъдни вечер; ученичките Десислава Петева Колева – 10-б и Мариета Господинова Маринова – 10-г клас – традициите и обичаите за Коледа; Кремена Николаева Колева – 10-б и Антоанета Динкова Величкова – 10-г клас – традиции и обичаи за Нова година. Ученичките от 10-г клас участваха активно в украсата за празника като особена заслуга има Сибел Неждет Исмаил. С какво се яде на Бъдни вечер ни запознаха Сибел Неждет Исмаил и Ивелина Колева Рачева. Ученичките Мария Людбилова Котовска – 8-в и Жаклина Мирославова Илиева – 8-г клас ни представиха как се празнува Нова година по света.

На присъстващите бяха раздадени от Снежанка късмети и номерца за участие в томболата – Кой ще върти колелото на късмета? Наградите се раздаваха от Снежанка и Дядо Коледа.

Г-н В. Йотов – старши експерт към РИО – Стара Загора, поздрави всички присъстващи. Благодари на участниците в клуб „Бизнес протокол и етикет“, че съхраняват българските традиции и обичаи. Изрази надежда, че българските традиции и обичаи ще бъдат прилагани и в бъдещето.

Тържеството завърши с Коледен коктейл, на който бяха поканени всички гости. На трапезата присъстваха български традиционни ястия.

С представителната изява „Български традиции и обичаи – Бъдни вечер, Коледа и Нова година“ се създаде празнично настроение, усмивки озариха лицата на присъстващите, които се запознаха с нашите традиции и обичаи, и желание за участие в настъпващите празници – Бъдни вечер, Коледа и Нова година.