Страници

Клуб „Млад икономист-предприемач“

Клуб „Млад икономист-предприемач“

 УСПЕХ->Клуб „Млад икономист-предприемач“

ЦЕЛИ:

  •     Да се възпитават учениците в дух на фирмена култура, толерантност, постоянство и отговорност.
  •     Да обогатят икономическите си познания и култура, да усъвършенстват уменията си да изготвят и представят презентации, да прогнозират и да работят в екип.
  •     Да развият умения за анализиране на информация, проблемни ситуации, да формират лично аргументирано мнение и да го отстояват в дискусия.

 


*****

По случай професионалния празник на Търговска гимназия клубът „Млад икономист-предприемач“ по проект УСПЕХ организира представяне на тематични презентации.

Всички посетители се запознаха с дейността и идеите на участниците в клуба.