Страници

Клуб „Уеб дизайн и реклама“

Клуб „Уеб дизайн и реклама“

 УСПЕХ->Клуб „Уеб дизайн и реклама“

Цели:

  •     подготовка на учениците за работа в съвременното информационно общество чрез прилагане на компютърни умения в сферата на уеб-дизайна и рекламата;
  •     умения самостоятелно и в екип да прилагат информационни технологии за организиране и управление дейността на съвременния офис.

Дейности за реализиране на целите:

  •     запознаване с новостите в областта на уеб-дизайна и прилагането им съобразно изискванията на проекта над който учениците работят;
  •     компютърна обработка на рекламни материали на фирмата: лого, слоган, рекламни календари и брошури;
  •     изработване на флаери и рекламни транспаранти;
  •     създаване на уеб-страница на фирма;
  •     самостоятелна работа по проект и оценяване резултатите от разработените ученически проекти.

Работни моменти от подготовката на рекламни проекти