Страници

Клуб „Народни танци“

Клуб „Народни танци“

 УСПЕХ->Клуб „Народни танци“

ЦЕЛИ:

Обучение, популяризиране и разпространение на българската хореографска култура и изкуство.

В тържественото отбелязване на професионалния празник на Търговската гимназия се включиха и представители на клуба по Народни танци, проект УСПЕХ. С хоро „Арап“ те съпроводиха изпълнението на песента „Катерино моме“, а индивидуалното им изпълнение на Право тракийско хоро закри празничния концерт и изправи на крака публиката. Прекрасното участие на учениците от клуба по Народни танци показа нагледно как Търговската гимназия успешно съчетава традиция и съвременност и излиза извън тесните професионални рамки.