Страници

Никулден 2014

Никулден 2014

Професионалния празник на Търговска гимназия – 6 декември – Ден на банкера, беше тържествено отбелязан за 14-та поредна година. Празникът беше изпърстрен с различни презентации по учебните специалности. Много допринесоха за привличане на вниманието на учениците дейностите на участниците в клубовете по проект „Успех“ – „Дизайн и реклама“ с ръководител Елисавета Банова и „Фирмен стил в рекламата“ с ръководител Надежда Котова. Под надслов „Светът на банките“ бяха наблюдавани тренировъчни занимания по банково дело и маркетингово консултиране. Демонстрира се и организация на управленска структура, както и изграждане на партньорство за справедливост.
    Бъдещите икономисти и банкери показаха и своите литературни заложби в проведения конкурс за есе на тема „Моя професия – моя мечта“. Чуха се емоционални и обосновани размисли за пътя на младия човек, стремежа му за професионално развитие и пълноценно осмисляне на бъдещето.
    Наградата „Румен Камбуров“ учредена по идея на бившите възпитаници на училището – Георги Георгиев и Димитър Желев, тази година бе присъдена на ученичката от 12 „Б“ клас Доника Николова, която развълнувано заяви, че я посвещава на ученическия съвет на който е била председател миналата година.
    На празника гости бяха и бивши ученици на гимназията, завършили през различни години, сега управители на банки, счетоводни къщи, ръководители и специалисти в ТЕЦ „Марица Изток 2“. Удовлетворението от този ден се изрази в интереса на гимназистите към постиженията на техните съученици, стимулиращи ги към още по-усилено усвояване на знания и умения за тяхното практическо приложение.